Blog

CATEGORIES

ALL

Tiềm năng phát triển của ngành ED TECH Việt Nam

Tiềm năng phát triển của ngành ED TECH Việt Nam

Cuộc cách mạng của thời kì công nghệ chính là cánh cửa mở đầy tiềm năng cũng như thách thức cho các ngành nghề. Edtech cũng không phải là một ngoại lệ! Theo các chuyên gia của Ken Research, năm 2019 Việt nam thuộc top 10 trong các nước có sự phát trưởng mạnh mẽ trên thế giới về E-learning, đạt 44,3%. 

By Thu trang - Oct 26 2020
Tiềm năng phát triển của ngành ED TECH Việt Nam