Blog

CATEGORIES

CAREER

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KINH DOANH)

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KINH DOANH)

Tuyển dụng:  Trợ lý giám đốc (Phụ trách kinh doanh)

 • Nơi làm việc:  Số 10 ngõ 109 Nguyễn Văn Trỗi,  P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
 • Số lượng cần tuyển: 01 nhân viên
 • Mức lương: 10.000.000đ - 15.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
 • Nộp hồ sơ : HR@kyx.vn
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 08/2021
 • Số điện thoại liên hệ: 0387.848.588 - Quỳnh Anh
 • Hotline:  024.3204.5055

By Kyx - Aug 12 2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KINH DOANH)
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - UNITY DEVELOPER

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - UNITY DEVELOPER

Tuyển dụng:  Unity Developer

 • Nơi làm việc:  Số 10 ngõ 109 Nguyễn Văn Trỗi,  P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
 • Số lượng cần tuyển: 01 nhân viên
 • Mức lương: 10.000.000đ - 20.000.000đ. (Thỏa thuận theo năng lực)
 • Nộp hồ sơ : HR@kyx.vn
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 08/2021
 • Số điện thoại liên hệ: 0387.848.588 - Quỳnh Anh
 • Hotline:  024.3204.5055

By Kyx - Aug 12 2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - UNITY DEVELOPER
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - BACKEND WEB DEVELOPER

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - BACKEND WEB DEVELOPER

Tuyển dụng:  Backend Web Developer

 • Nơi làm việc:  Số 10 ngõ 109 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
 • Số lượng cần tuyển: 01 nhân viên
 • Mức lương: 10.000.000đ - 20.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
 • Nộp hồ sơ : HR@kyx.vn
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 08/2021
 • Số điện thoại liên hệ:  0387.848.588 - Quỳnh Anh
 • Hotline: 024.3204.5055

By Kyx - Aug 11 2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - BACKEND WEB DEVELOPER
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - FRONTEND WEB DEVELOPER

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - FRONTEND WEB DEVELOPER

Tuyển dụng:  Frontend Web Developer

 • Nơi làm việc:  Số 10 ngõ 109 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
 • Số lượng cần tuyển: 02 nhân viên
 • Mức lương: 10.000.000đ - 20.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
 • Nộp hồ sơ : HR@kyx.vn
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 08/2021
 • Số điện thoại liên hệ:  0387.848.588 - Quỳnh Anh
 • Hotline: 024.3204.5055

By Kyx - Aug 10 2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021 - FRONTEND WEB DEVELOPER